Ranoranioci imaju manji rizik za nastanak karcinoma dojke.

Veliki broj istraživanja na ovom polju je više puta dokazao da su noćni rad i nedostatak sna povezani sa brojnim hroničnim bolestima, pa i sa karcinomom dojke. Naime, tokom noćnog dolazi do poremećaja uobičajenog, prirodnog obrasca sna, izloženosti svetlu tokom noći, što menja dinamiku sekrecije melatonima i serotonina, i najzad, dolazi do drugih poremećaja,  kao […]

Slatki napici mogu da povećaju rizik od malignih bolesti

Opšte je poznata povezanost između konzumiranja šećera i gojaznosti, šećerne bolesti i kardiovaskularnih bolesti. Naučnici su, takođe,  ukazali i na vezu između konzumiranja slatkih napitaka i rizika od nastanka malignih bolesti. Prva istraživanja su sprovedena na životinjama su pokazala da se dodavanjem šećera u napitke povećava rast i širenje tumora.Do danas je sproveden veliki broj […]

Ishrana sa smanjenim unosom masti i karcinom dojke

Rezultati jednog istraživanja ukazuju da je rizik od smrtnog ishoda kod postmenopauzalnih žena obolelih od karcinoma dojke manji za 21% ukoliko redukuju masnu hranu. Na osnovu dosadašnjih saznanja i rezultata sprovedenih istraživanja, smatra se da ishrana učestvuje kao uzrok karcinoma u  30-40% slučajeva. Sa druge strane, malo je verovatno da je ishrana pojedinačno može biti […]

Šećerna bolest i metastaze

Veliki broj naučnika se slaže da postoji direktna povezanost između dijabetesa odnosno šećerne bolesti i povećanog rizika od metastaziranja kod obolelih od malignih bolesti.Najnovija istraživanja potvrđuju ovu tezu analizirajući precizne mehanizme kojima se objašnjava ova povezanost. Stotine miliona ljudi u svetu boluje od šećerne bolesti što je čini jednom od najčešćih bolesti. Osobe obolele od […]

Posledice hemoterapije

Posledice hemoterapije kod pacijentkinja sa karcinomom dojke Hemoterapija (HT) predstavlja jedan od modaliteta lečenja pacijenata obolelih od malignih bolesti ali kao i svaka terapija nosi sa sobom određene komplikacije odnosno nuspojave. Najčešće se javljaju opšta slabost, malaksalost, lako nastajanje hematoma, krvarenje, gubitak kose, mučnina, povraćanje, opstipacija, dijareja, oštećenje nerava, psihički problemi,  …..Najveći broj pacijenata  koji […]

Povezanost Vitamina D i nastanka karcinoma dojke.

Odavno je poznato da je karcinom dojke najčešća maligna bolest kod žena i vodeći uzrok smrti kod žena koje su obolele od malignih bolesti. Faktori rizika  su dobro poznati a vezani su za reproduktivne faktore (rana menstruacija, neradjanje, kasni prvi porodjaj, nedojenje, kasna menopauza), pozitivnu porodičnu anamnezu, starost i ženski pol. Takođe, ispituju se i […]

Voće i povrće smanjuju rizik za nastanak karcinoma dojke

Opšte je poznato da ishrana, posebno voće i povrće,  imaju veliki uticaj na zdravlje ljudi, a istovremeno i na nastanak velikog broja bolesti. Pored bolesti kardiovaksularnih bolesti i šećerne bolesti moramo se pomenuti i maligne bolesti a kako je karcinom dojke je najčešća bolest kod žena navešćemo rezultate nekih najnovijih istraživanja  koja se tiču ovih […]

Hrana utiče na širenje karcinoma dojke

Naučnici su utvrdili da ograničavanjem aminokiseline asparagina kod laboratorijskih životinja sa triple negativnim karcinomom dojke značajno smanjuje mogućnost širenja tumorskh ćelija dalje po organizmu. Dijeta, odnosno ograničenje unosa, je jedan od metoda kojom se može smanjiti nivo asparagina. Nasuprot tome, kancerske ćelije se brže šire ukoliko se laboratorijskim miševima da hrana bogata asparaginom. Hrana bogata […]

Bol u dojci

Bol u dojci kod žena, koji se može javiti u bilo kom periodu života, poznat je kao mastalgia.