Posledice hemoterapije

Posledice hemoterapije kod pacijentkinja sa karcinomom dojke Hemoterapija (HT) predstavlja jedan od modaliteta lečenja pacijenata obolelih od malignih bolesti ali kao i svaka terapija nosi sa sobom određene komplikacije odnosno nuspojave. Najčešće se javljaju opšta slabost, malaksalost, lako nastajanje hematoma, krvarenje, gubitak kose, mučnina, povraćanje, opstipacija, dijareja, oštećenje nerava, psihički problemi,  …..Najveći broj pacijenata  koji […]

Povezanost Vitamina D i nastanka karcinoma dojke.

Odavno je poznato da je karcinom dojke najčešća maligna bolest kod žena i vodeći uzrok smrti kod žena koje su obolele od malignih bolesti. Faktori rizika  su dobro poznati a vezani su za reproduktivne faktore (rana menstruacija, neradjanje, kasni prvi porodjaj, nedojenje, kasna menopauza), pozitivnu porodičnu anamnezu, starost i ženski pol. Takođe, ispituju se i […]