Mamografija je dijagnostička procedura koja predstavlja rentgensko snimanje dojki. Tokom ove procedure se koristi X zračenje niskog intenziteta, dakle procedura je bezbedna.

Mamografija može biti dijagnostička ili u cilju screening.

mamografija karcinom dojke

Svaka dojke se slika u dva položaja, tako da se dobiju 4 snimka, čijom analizom možemo da otkrijemo eventualne promene.
Screening mamografija se koristi kod pacijentkinja bez simptoma a u cilju ranog otkrivanja karcinoma dojke, što nesumlnjivo ima veliki značaj u pogledu boljeg preživljavanja i kvaliteta života.
Dijagnostička mamografija se sprovodi ukoliko se tokom fizikalnog pregleda Ili ultrazvuka detektuje suspektna promena u dojci.
Što se tiče samog pregleda najbolje bi bilo da se radi u toku dve nedelje od kraja menstruacije I da se tokom pripreme za sam pregled popije blag analgetik jer je procedura neprijatna a ponekad i bolna.
Što se tiče rezultata samlg snimanja, radiolozi koriste standardni system da bi opsali evetualne promene i taj sistem se naziva BI RADS
Prednosti mamografije su da se mogu otkriti mali tumori, mikrokalcifikacije kao i duktalni karcinom in situ. Dakle, glavna korist ove procedure je da se otkrije evetualna promena u dojci koja će se dalje evaluirati biopsijom ili operativno.
Glavna mana ove procedure je da se propusti karcinom. Ovo se posebno događa ukoliko su dojke “guste”, odnosno ako je denzitet dojki veliki. Zračenje tokom ove procedure je zanemarljivo. Druga mana “gustih”, hiperdenznih dojki je da postoji veći rizik za nastanak karcinoma dojke. Ne treba zanemariti činjenicu da su mogući i lažno pozitivni rezultati, koji dalje impliciraju i bespotrebne dijagnostičke terapijske procedure.