Karcinom dojke

Karcinom dojke je izlečiv ukoliko se otkrije na vreme.
Karcinom dojke (rak dojke) je najčešća maligna bolest kod žena i predstavlja najčešći uzrok smrtnosti kod žena koje su obolele od malignih bolesti. Možemo slobodno reći da ova ozbiljna i teška bolest ima karakter epidemije kada uzmemo u obzir koliko žena u svetu i u našoj zemlji oboli. U Srbiji godišnje oboli oko 4000 žena a 1600 žena izgubi životnu bitku sa ovom bolešću. Najvažniji faktor koji određuje terapiju i što je važnije prognozu je vreme kada je bolest otkrivena, odnosno stadijum bolesti u vreme postavljanja dijagnoze.

Životni rizik za nastanak karcinoma dojke je oko 12%
ili praktično rečeno je da će jedna od osam žena oboleti od karcinoma dojke.

Najveći broj obolelih u svetu se registruje u zapadnoj i severnoj Evropi, Severnoj Americi i Australiji iz čega zaključujemo da faktori spoljašnje sredine imaju najvažniju ulogu u nastanku ove bolesti. Ovu tezu potvrđuje i činjenica da ukoliko dodje do migracije iz regije sa niskom stopom oboljevanja u zemlje sa visokom stopom oboljevanja, dolazi do povećanog rizika za nastanak karcinoma dojke, a u sledećoj generaciji taj rizik se izjednačava. Rizik na globalnom nivou kontinuirano raste već 30 godina a taj porast iznosi i do 3% godišnje.
U razvijenim zemljama se da pored porasta broja obolelih od karcinoma dojke, uočava smanjenje broja umrlih. Ova pojava se objašnjava time da se dijagnoza kod više od polovine slučajeva otkrije u ranom stadijumu bolesti kada je bolest izlečiva. U našoj zemlji se bolest otkriva uglavnom u uznapredovalom stadijumu kada se bolest već proširila na regionalnle limfne žlezde ili udaljene organe kada su izgledi za izlečenje smanjeni.
Ideja ovog sajta je da se što bolje upoznate sa ovom bolešću, da saznate koji su faktori rizika, kako se otkriva i leči i šta treba preduzeti da se smanje rizici za njen nastanak. Takođe, tu su i najnovije vesti iz ove oblasti. Na sajtu se nalaze samo informacije i ne mogu da zamene pregled stručno osposobljenog i specijalizovanog doktora koji će preduzeti odgovarajuće korake u pogledu pregleda, preduzimanja dijagnostičkih procedura i kao i terapije sumnjivih promena u dojkama.