Ciste u dojci, kao i drugim organima, su šupljine koje su ispunjene tečnim sadržajem a obložene su epitelom.

Veličina varira od nekoliko milimetara do nekoliko centimetara.
Ciste u dojci su osetljive na dejstvo hormona jajnika čime se objašnjava promena u veličini ovih promena tokom menstrualnog ciklusa.
Uglavnom se javljaju posle 35 godine a njiihova incidenca raste do perioda menopauze kada naglo opada.
Formiranje cista posle ovog perioda je uglavnom povezano sa supstitucionom hormonskom terapijom ili je promena druge prirode što nameće dalje ispitivanje.

ciste u dojci

Pojava karcinoma unutar samih cista je retka, a nema ni potvrđenog povećanog rizika za nastanak karcinoma dojke na drugom mestu kod osoba sa cističnim promenama u dojkama. Manifestuju se u najvećem broju slučajeva u vidu bola ili otekline u predelu dojki.
Svaka četrnaesta žena će imati ovaj problem, a u više od 50% slučajeva ciste se javljaju u većem broju i ukoliko nestanu javljaju se ponovo.
Dijagnoza se postavlja na osnovu pregleda, ultrazvuka i eventualne iglene punkcije. Sadržaj ciste može biti bistar, zamućen, zelenkast, braon boje, hemoragičan,… Posle punncije, aspirirani sadržaj se šalje na citološku analizu. Hirurško lečenje je indikovano ukoliko se posle citološke analize identifikuju ćelije sa atipijom, ukoliko se ponavljaju više puta posle punkcije ili ukoliko su sedište infekcije.

U periodu bolova najveći broj reaguje na hladne alkoholne obloge uz blage analgetike (Aspirin 1x1, posle jela).