Kozmetika služi za ulepšavanje ali može da ima i neke štetne efekte. Neke materije koje čine sastavni deo kozmetičkih preparata i zaštitnih krema za sunčanje, mogu da izazovu oštećenje DNK (nosilac genetskih informacija) u ćelijama čak i u niskim koncentracijama. Ovaj efekat je uočen kod ćelija koje na svojoj površini imaju estrogenske receptore (ćelije tkiva dojke).

Istraživački tim sa Univerziteta u Masačusetsu je uočio da estrogeni i ksenoestrogeni (hemijske materije koje imaju slično dejstvo kao estrogeni hormoni) mogu da podstaknu nastanak karcinoma dojke. Naučna dostignuća ovakvih istraživanja stavljaju akcenat na novi pristup prilikom ispitivanja toksičnosti različitih supstanci. Dosadašnja ispitivanja su sprovođena na ćelijama koje nemaju estrogene receptore, tako da se potencijalan štetan efekat nije ni uočavao jer ćelije sa estrogenim receptorima (npr. ćelije tkiva dojke) nisu ni bile ispitivane.

Ispitivanje je obuhvatilo analizu uticaja dve supstance: benzofenona (ultraviolentni filter) koji se nalazi u kremama za sunčanje, i propilparabena, supstance sa antimikrobnim svojstvima, a koja se nalazi određenim kozmetičkim preparatima. To naravno ne znači da treba da se prekine sa upotrebom zaštitnih krema i preparate od UV zračenja. To nikako. Ovakvi preparati štite od malignih tumora kože. Opreznost prilikom primene ovakvih preparata se odnosi na osobe koje su u povišenom riziku od nastanka karcinoma dojke (pozitivna porodična anamneza, …..) ili kod osoba koje imaju ili su već imale karcinom dojke sa pozitivnim estrogenim receptorima.

U dosadašnjim istraživanjima ispitivan je uticaj benzofenona i propilparabena na aktivaciju određenih gena koji bi mogli da podstaknu nastanak maligne ćelije ili da ubrzaju rast tumora. Međutim, najnovija istraživanja su fokusirana na koncentraciju navedenih supstanci koja je dovoljna da izazove maligne promene. Utvrđeno je da štetni efekti mogu da nastanu u znatno nižim koncentracijama

Dosadašnja saznanja ukazuju da nema rizika u opštoj populaciji i da nema efekta na ćelijama koje nemaju estrogene receptore. Opreznost je potrebna, pre svega, kod osoba koje imaju ili su imale karcinom dojke,  odnosno koje su u većem riziku za nastanak karcinoma dojke. (pozitivna porodična anamneza, nosioci BRCA 1 i BRCA 2 mutacije, neinvazivni karcinom dojke, prethodne operacije zbog atipičnih lezija na dojci….).

Ostavite odgovor