Fibroadenom je benigni,dobroćudni tumor dojke, sačinjen od dve vrste tkiva:
epitela (žlezdana komponenta) i strome (vezivno tkivo).

Ovi tumori su najčešći dobroćudni tumori i najčešće se javljaju kod osoba mlađih od 30 godina, a veoma retko nastaju posle 40.g.
Fibroadenom

Uzroci

Tačan uzrok nastanka fibroadenoma nije poznat. Smatra se da hormoni, prvenstveno estrogeni i progesteron, mogu imati ulogu u nastanku i rastu fibroadenoma. Utvrđeno je takođe, da je uzimanje oralnilh kontraceptiva pre 20.g. povezano sa povećanim rizikom od nastanka fibroadenoma. se dijagnostikuju u kasnijem životnom dobu, ili su se pojavili ranije tokom života i ostali nedijagnostikovani ili treba razmotriti da nisu u pitanju tumori druge prirode.

Klinička slika

Klinički, fibroadenomi se prezentuju kao čvrste tumorske promene, bezbolne, lako pokretne, a tokom vremena registruje se promena veličine. Jasno su ograničeni, a mogu biti glatke površine ili lobulirani. Ponekad mogu biti blago bolni na pritisak.
Fibroadenom može da raste, posebno tokom trudnoće. Tokom menopauze mogu da se smanjuju i da kalcifikuju.
Postoje dva tipa fibroadenoma: jednostavni i složeni odnosno kompleksni. Jednostavni su uniformne, jednake građe u svakom delu tumora i ne povećavaju rizik od karcinoma dojke, dok su složeni polimorfni, nejednake građe, sarže cistične promene, nakupnine kalcijuma a povezani su sa povećanim rizikom od karcinoma dojke. Dakle, povećan je rizik od karcinoma dojke kod tih pacijentkinja a ne maligna transformacija fibroadenoma u karcinom.

Dijagnoza

Dijagnoza fibroadenoma se dominatno postavlja na osnovu kliničkog pregleda i UZ. Ukoliko je pacijentkinja starija od 40 godina ili ukoliko je dijagnoza nejasna treba uraditi i mamografiju. Dijagnoza se postavlja histopatološki a na osnovu iglene ili hirurške biopsije. Iglena biopsija se može uraditi tankom iglom (FNA fine needle aspiriration) ili biopsija širokom iglom (CNB-core needle biopsy).

Lečenje

Definitivno fibroadenoma lečenje je hirurško i savetuje se ako su tumori veći od 2 cm ili ako je dijagnoza nesigurna. Operativni rezovi se planiraju tako da ostavljaju minimalne  ožiljke. Hirurška intervencija tokom koje se uklanja fibroadenom spada u tzv jednodnevnu hirurgiju.