Prema rezultatima nedavno objavljene studije dokazano je da se sa dužim periodom povišene telesne mase odnosno gojaznosti značajno povećava rizik za nastanak više tipova karcinoma.
Visok indeks telesne mase (BMI) je vodeći uzrok oboljevanja
od velikog broja bolesti u visoko razvijenim zemljama.

GOJAZNOST I KARCINOM DOJKE

Širom sveta najmanje 2.8 miliona ljudi umre svake godine zbog bolesti koje su posledica povišene telesne mase ili gojaznosti. Ovo istaživanje je sprovedeno u Americi pod pokroviteljstvom Međunardne agencije za istraživanje raka i Svestske zdravstvene organizacije.
Cilj ove nedavno objavljene studije je da proceni uticaj trajanja gojaznosti i prekomerne telene mase u odraslom životnom dobu sa rizikom od nastanka maligne bolesti.
Autori su konstatovali da su se dosadašnje studije bavile ovakvom analizom ali ne tokom vremena već samo u na osnovu jednog  merenja  indeksa telesne mase.
Koristeći višestruka merenja tokom vremena, istraživački tim je ispitivao podatke kod ukupno 73913 postmepopauznih žena. Oko dve trećine žena je imalo prekomernu telesnu masu ili je bilo gojazno, a kod njih 6301 je dijagnostikovan karcinom tokom perioda praćenja koji je iznosio 12.6 godina.
Ukoliko se posmatraju posebne vrste karcinoma, taj rizik za karcinom dojke iznosi do 5-8% odnosno 17-37% za karcinom endometrijuma u zavisnosti od stepena gojaznosti.
Ovaj istraživački tim je takođe analizirao početak, trajanje i i intenzitet gojaznosti na rizik od nastanka karcinoma uzimajući u obzir druge faktore koji su povezani sa gojaznošću, kao što su fizička aktivnost, ishrana, pušenje, hormonska terapija kao i prisustvo šećerne bolesti.
Rezultati su dokazali da prisustvo gojaznosti tokom dužeg perioda značajno povećava rizik za nastanak karcinoma koji su povezani sa gojaznošću za 7% za svakih 10 godina perioda trajanja  gojaznosti.
Takođe, autori su potvrdili da su rizici povišeni i za nastanak karcinoma debelog creva i bubrega.
Što se gojaznost ranije pojavi i duže treaje, to je rizik je veći za hroničnu inflamaciju, oksidativni stres i oštećenje DNK kao i poremećaj metabolizma hormona - tri ključna mehanizma koji leže u osnovi povećanog rizika za nastanak karcinoma.
Zaključak je da se prevencijom i lečenjem gojanosti, koja po definiciji predstavlja bolest, može značajno smanjiti svih pa i malignih bolesti.