Brojna  istraživanja su potvrdila su jaku uzročno posledičnu vezu između gojaznosti i hipertenzije, šećerne bolesti, i drugih hroničnih bolesti. Takođe,  potvrđen odnos gojaznost i karcinom dojke.
Visok indeks telesne mase (BMI) je povezan sa znatno češćim oboljevanjem od brojnih hroničnih i malignih bolesti .
GOJAZNOST I KARCINOM DOJKE
Širom sveta najmanje 2.8 miliona ljudi umre svake godine zbog bolesti koje su posledica povišene telesne mase ili gojaznosti.
Cilj nedavno objavljene studije je da proceni uticaj trajanja gojaznosti  u odraslom životnom dobu sa rizikom od nastanka malignih bolesti.
Autori su konstatovali da su se dosadašnje studije bavile ovakvom analizom ali ne tokom vremena već samo u na osnovu jednog  merenja  indeksa telesne mase.
Koristeći višestruka merenja tokom vremena, istraživački tim je ispitivao podatke kod ukupno 73913 postmepopauznih žena. Oko dve trećine žena je imalo prekomernu telesnu masu ili je bilo gojazno. Kod njih 6301 je dijagnostikovan karcinom tokom perioda praćenja koji je iznosio 12.6 godina.
Ukoliko se posmatraju posebne vrste karcinoma, odnos gojaznost i karcinom dojke odnosno rizik nastanka iznosi do 5-8% . Taj rizik iznosi 17-37% za karcinom endometrijuma, a u zavisnosti od stepena gojaznosti.
Ovaj istraživački tim je takođe analizirao početak, trajanje i i intenzitet gojaznosti na rizik od nastanka karcinoma uzimajući u obzir druge faktore. To su fizička aktivnost, ishrana, pušenje, hormonska terapija kao i prisustvo šećerne bolesti.
Rezultati su dokazali da prisustvo gojaznosti tokom dužeg perioda značajno povećava rizik za nastanak karcinoma koji su povezani sa gojaznošću. Taj rizik iznosi  7% za svakih 10 godina perioda trajanja  gojaznosti.
Takođe, autori su potvrdili da su rizici povišeni i za nastanak karcinoma debelog creva i bubrega.
Što se gojaznost ranije pojavi i duže traje, to je rizik je veći za hroničnu inflamaciju, oksidativni stres i oštećenje DNK kao i poremećaj metabolizma hormona. To su ključni mehanizmi koji leže u osnovi povećanog rizika za nastanak karcinoma.
Zaključak je da se prevencijom i lečenjem gojaznosti može značajno smanjiti učestalost hroničnih i malignih bolesti.Najjednostavnije je smanjiti dnevni unos kalorija i povećati fizičku aktivnost.