Simptomi i znaci koji treba da vas upute da se
odmah javite svom onko-hirurgu:

Promena oblika, veličine i boje u predelu dojke.
Novonastali palpabilan bezbolan čvor u dojci ili u predelu pazuha.
Pojava crvenila ili rane na dojci.
Pojava krvnih sudova na koži dojke koji do tada nisu postojali.
„Mreškanje“ odnosno uvlačenje kože bilo gde na dojci.
Pojava na koži po tipu „kora od pomorandže“, bilo gde na dojkci.
Otok i asimetrija dojke.
Uvlačenje bradavice ili pojava kraste ili ranice na bradavici koja ne zarasta.
Curenje iz bradavice bistrog ili krvavog sadržaja.