Magnetna rezonanca je neinvazivna bezbedna dijagnostička procedura jer ne koristi jonizujuće zračenje već magnetno polje, radiofrekventne impluse i softversku analizu slike koja se dobija tokom prethodno navedenih uslova. Služi pre svega za dijagnostiku poremećaja strukture unutrašnjih organa, mekih tkiva i kostiju.
Pored mamografije i UZ značajno mesto u dijagnostici bolesti dojki ima i
MR koja pre svega dopunjava navedene procedure.

Koristi se u različitim situacijama:

Screening kod pacijentkinja sa visokim rizikom (pozitivna prorodična anamneza, BRCA 1 i 2 mutacije, ...)
Procena proširenosti karcinoma kod novodijagnostikovanih slučajeva kada je to neophodno
Dalja evaluacija sumnjivih promena viđenih na mamografiji i ultrazvuku.
Evaluacija posle poštednih operacija tokom perioda praćenja.
Procena odgovora na sprovedenu neoadjuvantnu hemioterapiju
Procena posle korektivnih odnoso estetskih operacija na dojci

magnetna rezonanca

Pacijenti sa ugrađenim metalnim predmetima u telu ne mogu se podrvgavati ovoj dijagnostičkoj proceduri,i to posebno sa

nekim vrstama metalnih klipseva
ušniim aparatima
metalnim protezama
ugrađenim defibrilatorima i pacemakerima.

Svi metalni predmeti (nakit, piercing, zbune proteze, ...) moraju se skinuti pre ulaska u aparat.
Jednostavna, bezbedna i sigurna procedura. Jedino osobe koje imaju izražen strah od zavorenog prostora mogu da imaju nelagodnost tokom ove procedure, ali se uz adekvatnu pripremu, razgovor, sedative pre pregleda itd, i takve situacije mogu prevazići.


Alergija na kontrast je svakako nešto što takođe ograničava rutinsko i bezbedno korišćenje ove procedure.