Ultrazvuk ima široku primenu u mnogim granama
medicine a posebno veliki značaj ima u dijagnostici bolesti dojke.

Metoda se zasniva na produkciji i emitovanju ultrazvučnih talasa kroz tkivo na koje se postavi sonda. Ultrazvučni talasi se ili prostiru ili reflektuju ka ultrazvučnoj sondi, te se na bazi takvih informacija rekonstruiše slika organa ili anatomske regije koja se pregleda.
Za razliku od klasične radiografije i CT-a, kod kojih postoji jonizujuće zračenje, ultrazvuk je potpuno bezbedna i jednostavna dijagnostička procedura koja se može primenjivati

- u trudnoći i
- tokom dojenja,

koja ne zahteva nikakvu posebnu pripremu.

karcinom dojke ultrazvuk

Najčešće benigne promene koje se detektuju na ultrazvuku su fibroadenomi i ciste. Dobroćudne promene su pravilnog oblika, jsno ograničene, imaju horizontalnu orijentaciju i obično dolazi do pojačavanja signala iza same promene. Maligni tumori su nepravilnog oblika, vertikalno orijentisani, nejasno ograničeni, sa tzv „senkom“ iza tumora. Savremene metode procene prirode tumorske promene podrazumevaju uvođenje novih metoda a jedna od njih je elastografija. Takođe, retroareolarni duktusi su veoma često sedište patološkom procesa (intradukatlni papilom) te se tada primenjuje duktalna ehosonografija.
Ultrazvukom se mogu dijagnostikovati različite patološke promene u dojci.
Razlikuju se u navećem broju slučajeva benigni od malignih tumora.
Takođe, ultrazvuk ima neprocenjivi značaj u analizi limfnih žlezda, odnosno sagledavanju da li je limfna žlezda maligno izmenjena ili ne, što dalje znatno olakšava dijagnostičko terapijski postupak kod pacijenktinja sa karcinomom dojke.
Uz pomoć ultrazvuka se mogu sprovoditi različite iglene biopsije (FNA-fine needle aspiration, CNB- core needle biopsy) tokom kojih se uzimaju uzorci tkiva ili vrši punkcija cista. Najzad, ultrazvuk možemo koristiti i tokom operacije, kada je reč o nepalpabilnim lezijama, te uz pomoć ultrazvuka precizno određujemo lokalizaciju tumora i uklanjanje okolnog zdravog tkiva svodimo na minimum.