Veliki broj istraživanja na ovom polju je više puta dokazao da su noćni rad i nedostatak sna povezani sa brojnim hroničnim bolestima, pa i sa karcinomom dojke.

Naime, tokom noćnog dolazi do poremećaja uobičajenog, prirodnog obrasca sna, izloženosti svetlu tokom noći, što menja dinamiku sekrecije melatonima i serotonina, i najzad, dolazi do drugih poremećaja,  kao što je ishrana, pušenje, i konzumiranje kafe tokom noći. Na ovaj način se remeti normalna, fiziološka ravnoteža u organizmu, slabi imuni sistem i povećava se rizik za nastanak bolesti.

Dobro jutro! Dobar početak za lep i uspešan dan!

Sa druge strane, znatno manji broj istraživanja je sproveden koji je ispitivao navike spavanja na pojavu karcinoma dojke. U skladu sa tim, započeto je istraživanje na ovom polju, tačnije, da li određene navike koje se tiču spavanja mogu da povećaju rizik od karcinoma dojke.

Istraživanje je sprovedeno na nekoliko stotina hiljada ljudi a ispitivan je uticaj dužine sna, karakteristika spavanja (ranoranioci/noćobdije) kao i nespavanja (insomnije) povezan sa genetskim karakteristikama odnosno tipovima ljudi. Tačnije, kako je jedna osoba sa određenim genetskim karakteristikama predodređena da ima određene karakteristike spavanja (ranoranilac/ noćobdija).

Rezultati su pokazali da su “ranoranioci” bili u manjem riziku za pojavu karcinoma dojke nego u grupi “noćobdija”. Takođe, utvrđeno je da kod “spavalica” (onih koji spavaju duže od 8 sati) povećan rizik za nastanak karcinoma dojke.

Autori ističu da je sam uticaj ovakvog fakotra rizika znatno manji nego uticaj telesne mase (visok BMI) kao i unos alkohola, ali ipak postoji.

Ograničenja ovog istraživanje je sprovedeno u Evropi, tako da ne mora da bude primenjivo na populaciju sa drugih kontinenata. Drugo, istraživanje je bazirano sa samoizveštavanju, odnosno, ispitanice su same popunjavale upitnik koji se odnosio na karakteriste spavanja (vreme odlaska na spavanje, dužina sna, nesanica…)

I pored ovih ograničenja, istraživači čvrsto stoje na stanovištvu da određene navike koje se tiču spavanja mogu značajno da povećaju rizik od  karcinoma dojke.

Svakako da su potrebna dalja i opsežnija istraživanja na ovom polju, ne bi se utvrdio tačan uzročno posledični odnos.

Dosadašnja saznanja na ovom polju ukazuju da se sa poremećajem sna menja i “biološki časovnik” , dolazi do promena u neuroendokrinom sistemu sa posledicama na sve organe i sisteme pa i na imuni sistem.