Poznato je da dojenje predstavlja preventivni faktor  za nastanak karcinoma dojke, posebno ukoliko traje duže od godinu dana.

Postoji više objašnjenja za ovakvu pojavu: lučenje mleka omogućava ćelijama dojke da funkcionišu normalno

smanjuje se brojmenstuacionih ciklusa čime se smanjuje nivo estrogena

tokom perioda dojenja kvalitetnija je ishrana, a smanjeno je korišćenje alkohola i duvana

DOJENJE I KARCINOM DOJKE
Nedavno objavljena studija švedskih autora ukazuje na brojne prednosti dojenja.Studija je objavljena u Avgustu ove godine u časopisu Breastfeeding Medicine. Autori ove studije su analizirali i pratili grupu 630 žena, starosti od 25 do 74 godine koje su lečene od karcinoma dojke od 1988. do 1992.g. Podaci su dobijeni delom popunjavanjem upitnika delom iz baze podataka. Analiziran je uticaj dužine dojenja i broja porođaja na preživljavanje kod pacijentkinja koje su lečene od karcinoma dojke.
Žene kod kojih je dijagnostikovan karcinom dojke a koje su dojile duže od 6 meseci imaju bolje preživljavanje u poređenju sa ženama kod kojih je ovaj period trajao kraće.
Dojenje dakle, ima nesumnjive prednosti. Dojenje smanjuje rizik za nastanak karcinoma dojke. Takođe, dojenje smanjuje rizik od recidiva kao i da se poboljšava preživljavanje ukoliko se pojavi karcinom dojke tokom života. Naravno nesumnjiv je i značaj za bebu jer putem mleka dobija najbolju moguću i izbalansiranu ishranu kao i antitela koja ga štite od različitih bakterijskih i virusnih infekcija.