Na površini svih ćelija postoje receptori odnosno „antene“ za koje se vezuju određeni molekuli. Na taj način ćelija prima signale iz spoljašnje sredine. Takvi receptori se nalaze i na malignim ćelijama. Na ćelijama karcinoma dojke određena vrsta receptora se nalazi „u pogrešno vreme, na pogrešnom mestu i u pogrešnom broju“. Vrsta takvog receptora je Her 2 receptor preko koga ćelija dobija signal da raste, što u slučaju ćelije karcinoma dojke nije baš dobro za prognozu. U tom smislu, napravljeno je antitelo koje se vezuje za ovaj receptor i onemogućava ćeliji da prima signal da raste i umnožava se.  Uslov je naravno, da imunohistohemijska analiza tumora potvrdi prisustvo ovog receptora, što se dogadja u 10-20% slučajeva. Taj lek se zove Herceptin. Sintetisano je više savremenih bioloških lekova koji se primenjuje kod obolelih od karcinoma dojke Može da se primenjuje pre ili posle hirurškog lečenja, sa ili bez drugih vidova terapije. Daje se intravenski ili subkutano, odnosno u vidu potkožne injekcije. Pored karcinoma dojke, Herceptin se primenjuje kod pacijenata sa uznapredovalim karcinomom želuca i ezofago gastričnog prelaza. Primena svake terapije nosi sa sobom rizik od komplikacija pa tako je i sa herceptinom. Najznačajnije komplikacije biološke terapije su:

Kardiološke komplikacije

Mogu se prezentovati simptomima oštećenja srčane funkcije ili poremećajem srčanog ritma. Štetni efekti na srcu posebno dolaze do izražaja ukoliko se Herceptin primenjuje u kombinaciji sa antraciklinima, vrstom lekova koja se daje u okviru hemoterapije. Iz tog razloga je pre primene terapije potreban kompletan kardioloski pregled i kardioloska dijagnostika.

 

Plućne komplikacije

Herceptin može između ostalog da izazove oštećenje pluća što se manifestuje otežanim disanjem, ,kašljem, povišenom temperaturom

Druge komplikacije biološke terapije

Primena Herceptina može da izazove i druge komplikacije.

  • Mučnina
  • Povraćanje
  • Dijareja
  • Infekcija
  • Povišena telesna temperatura
  • Alergijske reakcije
  • Promene krvnoj slici
  • Glavobolja
  • Promene ukusa

Kombinacija sa drugim lekovima

Herceptin se može kombinovati i sa standardnim hemoterapijskim agensima u cilju poboljšanja efekata terapije. Jedna od takvih kombinacija je sa emtansinom (Kadcyla). Herceptin ustvari predstavlja nosač citostatika i kada se ovaj molekul veže za Her 2 receptor, citostatik se oslobađa i ostvaruje dejstvo na ćaliju karcinoma dojke.