Povezanost Vitamina D i nastanka karcinoma dojke.

Odavno je poznato da je karcinom dojke najčešća maligna bolest kod žena i vodeći uzrok smrti kod žena koje su obolele od malignih bolesti. Faktori rizika  su dobro poznati a vezani su za reproduktivne faktore (rana menstruacija, neradjanje, kasni prvi porodjaj, nedojenje, kasna menopauza), pozitivnu porodičnu anamnezu, starost i ženski pol. Takođe, ispituju se i […]

Voće i povrće smanjuju rizik za nastanak karcinoma dojke

Opšte je poznato da ishrana, posebno voće i povrće,  imaju veliki uticaj na zdravlje ljudi, a istovremeno i na nastanak velikog broja bolesti. Pored bolesti kardiovaksularnih bolesti i šećerne bolesti moramo se pomenuti i maligne bolesti a kako je karcinom dojke je najčešća bolest kod žena navešćemo rezultate nekih najnovijih istraživanja  koja se tiču ovih […]

KURS DIJAGNOSTIKA BOLESTI DOJKE

KURS DIJAGNOSTIKA BOLESTI DOJKE ZA RADIOLOGE, PATOLOGE, HIRURGE, ONKOLOGE, BREAST SEMINAR SERIES 2018 – Beograd 10.-12. septembar 2018.

Ishrana utiče na širenje ćelija karcinoma dojke u organizmu

Ishrana može u velikoj meri da utiče na nastanak karcinoma dojke ali i na prognozu bolesti. Naučnici su utvrdili da ograničavanjem aminokiseline asparagina kod laboratorijskih životinja sa triple negativnim karcinomom dojke značajno smanjuje mogućnost širenja tumorskh ćelija dalje po organizmu. Dijeta, odnosno ograničenje unosa, je jedan od metoda kojom se može smanjiti nivo asparagina. Nasuprot […]

Bol u dojci

Bol u dojci kod žena, koji se može javiti u bilo kom periodu života, poznat je kao mastalgia.

Ciste u dojci

Svaka četrnaesta žena će imati ovaj problem, a u više od 50% slučajeva ciste se javljaju u većem broju i ukoliko nestanu javljaju se ponovo.

Dojenje i karcinom dojke

Poznato je da dojenje smanjuje rizik za nastanak karcinoma dojke, posebno ukoliko traje duže od godinu dana.

Gojaznost i karcinom dojke

Visok indeks telesne mase (BMI) je vodeći uzrok oboljevanja od velikog broja bolesti u visoko razvijenim zemljama.