Ishrana može u velikoj meri da utiče na nastanak karcinoma dojke ali i na prognozu bolesti. Naučnici su utvrdili da ograničavanjem aminokiseline asparagina kod laboratorijskih životinja sa triple negativnim karcinomom dojke značajno smanjuje mogućnost širenja tumorskh ćelija dalje po organizmu. Dijeta, odnosno ograničenje unosa, je jedan od metoda kojom se može smanjiti nivo asparagina. Nasuprot tome, kancerske ćelije se brže šire ukoliko se laboratorijskim miševima da hrana bogata asparaginom.
Hrana bogata asparaginom obuhvata mlečne proizvode, junetinu, živinu, jaja, ribu, morske plodove, asparagus, leguminoze, orahe, semenke, soju i integralne žitarice. Hrana siromašna sa asparaginom podrazumeva najveći deo voća i povrća
Rezultati ovog istraživanja, koje je sprovedeno u više od 10 ustanova, ukazuju da ishrana može da utiče na tok bolesti.
Ukoliko dalja istraživanja potvrde ove rezultate i na ljudskim ćelijama, ograničavanje asparagina bi mogao da bude jedna od dopunskih opcija u lečenju pacijenata sa karcinomom dojke, odnosno u cilju prevencije širenja tumorskih ćelija.
Istraživači su analizirali ćelije triple-negativnog karcinoma dojke, koje rastu i šire se brže od drugih tipova karcinomskih ćelija. Ćelije triple-negativnog karcinoma dojke nemaju receptore za estrogen, progesteron i Her 2, što dalje rezultuje da ove ćelije nisu osetljive na lekove koji se vezuju za ove receptore što dalje uslovljava veći mortalitet kod ovih pacijenata.
Najveći deo tumorskih ćelija ostaje u samoj dojci, dok manji procenat ima sposobnost metastaziranja. Ove ćelije naseljavaju pluća, mozak, jetru, gde se dalje razmnožavaju i rastu.
Utvrđeno je da je pojava asparagin sintetaze, enzima koji celije koriste da sintetisu asparagin, u primarnom tumoru, značajno povezana sa kasnijim širenjem tumorskih ćelija.
Naučnici su takođe utvrdili da je pojava metastaza značajno smanjena ukoliko se inhibira asparagin sintetaza, ukoliko se leče L asparaginazom ili dijetom.
Istraživači sada razmatraju sprovodjenje studije u kojoj bi zdrave osobe konzumirale dijetu sa malim sadržajem asparagina. Ukoliko rezultati ovakve studije ukažu na smanjenu koncentraciju asparagina, sledeći korak bi se sproveo na pacijentima koji su oboleli od karcinoma. Studija bi podrazumevala restrikciju asparagina uz istovremenu primenu hemoterapije i imunoterapije.
Rezultati ove studije ukazuju mogu da se primene ne samo na karcinom dojke već i na mnoge karcinome koji metastaziraju.