Žene kod kojih je dijagnostikovan karcinom dojke a koje su dojile duže od 6 meseci imaju bolje preživljavanje u poređenju sa ženama kod kojih je ovaj period trajao kraće.