Opšte je poznato da ishrana, posebno voće i povrće,  imaju veliki uticaj na zdravlje ljudi, a istovremeno i na nastanak velikog broja bolesti. Pored bolesti kardiovaksularnih bolesti i šećerne bolesti moramo se pomenuti i maligne bolesti a kako je karcinom dojke je najčešća bolest kod žena navešćemo rezultate nekih najnovijih istraživanja  koja se tiču ovih pitanja.

Žene koje svakodnevno unose velike količine voća i povrća imaju znatno manji rizik od nastanka carcinoma dojke, posebno od agresivnijih varijatni tumora. Istraživači su utvrdili da, kada je reč o povrću, pozitivan efekat imaju brokoli, kupus i karfiol, a kada je reč o voću, posebno se ističu  žuto i narandžasto voće u smislu smanjenja rizika za nastanak karcinom dojke.

Istraživači su ispitivali navike u ishrani oko 100.000 ispitanica, unazad nepune 4 decenije i utvrdili da su žene koje su imale više od 5 porcija navedenog voća i povrća značajno smanjile rizik za nastanak karcinoma dojke.

Takođe, istraživači su utvrdili da se poseban zaštitni efekat pokazao u odnosu na pojavu agresivnijih tipova tumora.

Ranije je sproveden veliki broj studija koji je analiizirao ovaj problem i ranije su istraživači tvrdili da se pozitivan efekat ostvatuje zbog protektivnog efekta biljnih vlakana koja se unose sa ovom vrstom hrane. Međutim, najnovija istraživanja ipak ukazuju da se ovaj zaštitni efekat ostvaruje i putem antioksidanasa,vitamina i minerala. Nezaobilazan efekat imaju i flavonoidi, karotenoidi i lignini. Verovatno je reč o kombinaciji svih navedenih činilaca.

Voće i povrće takođe imaju važnu ulogu u regulaciji telesne mase zbog svoje niske energetske vrednosti, visok sadržaja vlakana kao i veće zapremine koja zamenjuje visoko energetsku hranu.

Opšte je poznato da je gojaznost povezana sa povećanim rizikom za nastanak velikog broja malignih bolesti među kojima se nalazi i karcinom dojke.

U skladu sa navedenim saznanjima, veći unos voća i povrća u ishrani ostvaruje svoj protektivni efekat direktno putem navedenih sastojaka (antioksidansi, vitamin, minerali, flavonoidi) ali i indirektno, kroz regulisanje telesne mase i smanjenja gojaznosti.